INSIDER

Tags : rạp nào mắc nhất việt nam

Xem phim "đắt xắt ra miếng" như ở Việt Nam28-09-2018
Xem phim "đắt xắt ra miếng" như ở Việt Nam

Là một điểm vui chơi giải trí hấp dẫn với giới nghiền phim, nhưng mức giá của CGV cũng khá cao so với các cụm rạp khác. Tuy nhiên, với lợi thế là tổ ...

Chúng tôi trên FACEBOOK